fbpx

Építész tervező feladata

Facebook
floor plan, construction, building-1857175.jpg

Az építészeti tervezés egy összetett feladat, amelynek csak egy része a szó szoros értelemben vett tervezés. De mi is az építész tervező legfontosabb feladata illetve milyen feladatokat kell ellátnia egy projekt tervezése során?

Tervezés összetett feladata

Természetesen a munka legfontosabb része maga a tervezés, de a tervezés is egy több részből álló feladat. A tervezés mindig a megrendelői igények felmérésével és a tervezési helyszín megismerésével kezdődik. A feladat következő rész az igények és a kötöttségek figyelembevételével a lehetőségek vizsgálata vázlattervek formájában. Amint megszületik, az ideális vázlatterv megkezdődik a részletek kidolgozása. A részletek kidolgozása során már nem csak a formát, a funkciót, hanem a szerkezetet és költségeket is szem előtt kell tartanunk. Hiszen egy ideális épület mindig a szerkezet a forma és a funkció egysége.

Jogszabályok ismerete

Persze ahogy az elején is említettük az építész tervező feladata nem csak tervezésből áll. Munkája fontos része a jogszabályi háttér pontos ismerete, hiszen egy épület megfelelő engedélyeztetése lehetetlen lenne nélküle. Vannak országos jogszabályok, mint az OTÉK (Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) vagy az OTSZ (Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról), de ezen felül vannak helyi jogszabályok, is mint a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) vagy a TKR (Településkép Védelmi Rendelet). Tehát a tervezőnek egy tervezési projekt során mindig meg kell ismerkednie a helyi előírásokkal, rendeletekkel is az országos előírások ismerete mellett. Az építész feladatát nem könnyíti meg az a tény sem, hogy az utóbbi évek során ezek a rendeletek rendszeresen változtak és módosultak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tervező mindig naprakész legyen a témát illetően.

paragraph, a book, law-2546124.jpg

Szakágak koordinálása

Egy épület megtervezése során az építészet mellett egyéb szakági tervezők is megjelennek. Egy családi ház tervezése során ilyen szakági tervező például a statikus a gépész vagy az elektromos tervező. Persze minél nagyobb és összetettebb egy projekt annál több szakágról beszélhetünk. A tervezés során nélkülözhetetlen, hogy a különböző szakágakat képviselő kollégák jól együtt tudjanak működni. Ezért általában az építész látja el ezt a projektmenedzser szerepet és koordinálja az egyes szakágak munkáját, hogy a végén egy egységes terv szülessen. Ehhez elengedhetetlen, hogy az építész tervező átlássa és ismerje a szakági tervezők munkáját.

Ügyintézés

Az építésügy egy nagyon bürokratikus rendszer így egy építési projekt mire eljut az engedélyezésig vagy tovább a használatbavételi engedélyig rengeteg ügyintézéssel jár. Az építész tervező feladata a főépítészi konzultáción vagy a tervtanácsi véleményezésen való részvétel és a tervek bemutatása. Ezen felül pedig a további szakhatósági és építésügyi konzultációkon, egyeztetéseken való részvétel. Valamint a hivatalos tervbenyújtásokhoz, mint településképi véleményezéshez, egyszerű bejelentéshez vagy építési engedélyhez a teljes tervdokumentáció átnézése és összerendezése nyilatkozatok és a beadáshoz szükséges egyéb kiegészítő dokumentumok beszerzése. Tehát jól láthatjuk, hogy a tervező munkájának egy jelentős részét a tervek engedélyeztetéséhez szükséges ügyintézés emészti fel. Ugyanakkor ez a része a tervezési folyamatnak szintén elengedhetetlen, hogy ne csak a tervek legyenek részletesek, de a hozzá tartózó engedélyek is mind rendbe legyenek.

Kivitelezés átlátása

Már a tervezés során elengedhetetlen hogy előre tekintsünk a majdani megvalósításra is. Hiszen már rengeteg olyan döntés születik, ami a későbbi kivitelezést is befolyásolja.  Már a tervezési fázisban is tisztába kell lenni a tervezett épület kivitelezési költségeivel, a helyszín logisztikai és egyéb a kivitelezést érintő adottságaival valamint a várható kivitelezési határidőkkel. Ahhoz hogy egy tervező ezt megfelelően átlássa, nélkülözhetetlen hogy kivitelezési tapasztalattal is rendelkezzen. Persze a tervező feladata nem mindig ér véget a tervezéssel,sokszor tervezői művezetés is a megbízás részét képezi.

Az előbbiekből láthattuk, hogy az építész tervezés milyen összetett feladat, és egy jó építésznek mennyi különböző szakmára kell rálátnia. A megfelelő tervező kiválasztásánál mindig tartsuk szem előtt hogy a tervezés „csak” a munkájának egy része, emeltet még egyéb fontos feladatokat is neki kell ellátni és ehhez rendelkeznie kell szükséges tudással és jártasággal.